Andmekaitsetingimused

Need on Rakennustuote Ristimäki Oy Soome isikuandmete kaitse seadusel (§-d 10 ja 24) ja EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR) põhinevad andmekaitsetingimused. Koostatud 1. juulil 2021.

Meie veebisaiti kasutades nõustud andmete töötlemisega vastavalt käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele. Värskendame käesolevaid põhimõtteid vastavalt vajadusele ja avaldame siis oma veebisaidil uue versiooni. Meie veebisaidi jätkuvat kasutamist pärast põhimõtete uuendamist loetakse uuendatud põhimõtetega nõustumiseks.

Vastutav töötleja

Rakennustuote Ristimäki Oy, Teollisuustie 7, 15540 Lahti

040 062 5248

ristimaki@rtristimaki.fi

www.rakennustuoteristimaki.fi

Ettevõtte registrikood: 0687827-9

Andmetöötluse vastutav kontaktisik

Tegevjuht Teemu Valjento, +358 40 062 5248, ristimaki@rtristimaki.fi

Ettevõttel puudub eraldi andmekaitseametnik.

Andmeregistri nimi

Rakennustuote Ristimäki Oy kliendi- ja turundusandmete register

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse isikuandmete kaitse seaduses märgitud eesmärkidel, nt:

 • Tellitud teenuste tootmiseks, müümiseks ja arvete esitamiseks
 • Toodete ja teenuste reklaamiks ja teenuste arendamiseks
 • Kliendisuhete haldamiseks ja koostöölepingute täitmiseks

Registrisse kantav teave

Registrisse salvestatav teave on järgmine:

 • Erakliendi eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber ning vajadusel aadress, sihtnumber ja lähim postkontor
 • Ärikliendi kohta salvestatakse lisaks isiku ametikoht ja ettevõtte kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber)
 • Avalikult kättesaadav tegevusala klassifikatsioon ning teave turundusmaterjali saatmise lubamise ja keelamise kohta
 • Klassifikatsiooniteave, mille on esitanud üksikisikud ise või teave, mis on kogutud kliendi nõusolekul
 • IP-aadress või muu identifikaator
 • Küpsiste kaudu kogutud teave
 • Tellimis-, arveldus- ja tarnimisteave
 • Kliendi antud tagasiside
 • Meie veebiteenusest ja sotsiaalmeedia kanalitest kogutud teave

Regulaarsed teabeallikad

Registrisse salvestatud andmeid kogutakse kliendilt nt veebivormide kaudu, e-posti teel, telefonitsi, lepingute, kliendikohtumiste ja muude olukordade kaudu saadud sõnumitest ja kontaktandmetest, kus klient avaldab oma andmeid.

Regulaarne andmete edastamine ja andmete edastamine väljaspoole ELi või EMPd

Edastame isikuandmeid kohaldatava seaduse lubatud ja nõutud ulatuses.
Otseturunduse eesmärgil vastavalt Soome isikuandmete seaduse paragrahvile 19.
Arvamus- ja turu-uuringute ning nendega seotud kokkuvõtete jaoks.

Klientide parimaks teenindamiseks võime avaldada isikuandmeid ettevõtetele, alltöövõtjatele ja oma koostööpartneritele, kes töötlevad teavet ainult teenuse osutamiseks vajalikes piirides. Meie partnerid ei kasuta teavet muudel eesmärkidel ega edasta teavet kolmandatele pooltele.

Andmeid võib avaldada ka väljaspoole ELi ja EMPd, nt meie alltöövõtja poolt tehnilise hoolduse ja andmete töötlemise teostamiseks.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registriandmeid töödeldakse nõuetekohaselt ja infosüsteemides töödeldavat teavet kaitstakse piisavalt. Kui registreid töödeldakse Interneti-serverites, tagatakse sellise riistvara füüsiline ja digitaalne turvalisus piisavas ulatuses. Vastutav töötleja tagab, et salvestatud andmeid, samuti juurdepääsuõigusi serveritele ja muud isikuandmete turvalisuse seisukohalt olulist teavet töödeldakse konfidentsiaalselt ja ainult töötajate poolt, kelle ametijuhendisse vastav töö kuulub.

Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on registri eesmärkide täitmiseks vajalik. Lisaks võidakse teatud teavet säilitada ka kauem, kui see on vajalik seadusjärgsete kohustuste, nt raamatupidamise ja tarbijatehingutega seotud kohustuste täitmiseks.

Küpsised

Meie veebiteenus kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda oma teenust võimalikult kasutajasõbralikult ja kvaliteetselt.

Kasutame oma veebisaidil Google Analytics-tarkvara kasutajate tegevuse jälgimiseks saidil. Saame infot nt selle kohta, milline meie saidi sisu on huvitav, kui kaua kasutajad saidil aega veedavad ja millised märksõnad kasutajaid meie saidile juhatavad. Selline teave on anonüümne ja me ei saa kasutajate kohta mingeid isiklikke andmeid. Saidi külastajal on võimalus küpsiste kasutamist piirata või keelata.

Kontrollimise õigus ja õigus nõuda teabe parandamist või kustutamist

Kõigil registrisse kantud isikutel on õigus:

 • kontrollida oma registrisse salvestatud andmeid,
 • nõuda ebaõige teabe parandamist või puuduliku teabe täiendamist,
 • nõuda oma isikuandmete registrist kustutamist („õigus olla unustatud”),
 • muud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad õigused, nagu isikuandmete töötlemise piirangud teatud olukordades.

Kui isik soovib kontrollida tema kohta salvestatud andmeid või taotleda oma andmete parandamist, tuleb taotlus saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajadusel võib vastutav töötleja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab kliendile EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud aja jooksul, tavaliselt ühe kuu jooksul.

Kustutame, parandame või täiendame andmetöötluse seisukohast ebatäpset või mittevajalikku teavet kas omal algatusel või isiku soovil.